Innlegg

15 feil og unøyaktigheter fra oljefondet om aktiv vs. passiv forvaltning i årsrapporten for 2009