Innlegg

Idealavkastning

Kunsten å velge tall som passer

Byråkratisk aksjetreff

Useriøs kritikk

Rettelse om avkastningen til Flytoget

Stat gir fortsatt ikke meravkastning

Samme avkastning for statlige selskaper og indeks

Fortsatt ikke tap ved statlig nedsalg

Feil om avkastning

Statlig eierskap og klynger

Merkelig konklusjon

TK

Oljefondets begrepsforvirring

Feil om oljefondet

For mye olje i oljefondet

Lakselotto

Troms Krafts egenkapitalandel kan falle under 10 %

De utrolige pengemaskinene

Selg Statoil