Innlegg

Rettelse om avkastningen til Flytoget

Stat gir fortsatt ikke meravkastning