Innlegg

Statens Pensjonsfond Utkant

Heller ikke IR gir meravkastning

Ingen ekstragevinst for Oljefondet