Feilinformasjon fra Statens Vegvesen.

Tromsø kommunes beslutning om å gå for 15 bomstasjoner spredt rundt i Tromsøs bydeler betyr altså at 600 millioner vil brukes bare til drift. Men det er altså fullt mulig å finansiere bymiljøavtalen ved å øke den lokale drivstoffavgiften til tre kroner.

Dessverre driver Statens Vegvesen feilinformasjon om denne løsningen i sin utredning om saken. Siden politikerne sannsynligvis stoler på at vegvesenet er en nøytral fagetat er jo ikke dette uproblematisk. Her er et par eksempler fra utredningen:

Statens Vegvesen: «For å oppnå tilnærmet de inntektene som er nødvendig for finansiering av pakken kreves det en økning av avgiften på om lag 15-20 kr pr liter forutsatt dagens drivstoffomsetning i Tromsø.»

Fakta: 4 kroner i avgift vil gi samme inntekt som bomringsystemet. Jeg tror 4 kroner vil kunne gi en viss handelslekkasje og foreslår derfor en strammere prioritering (1,5 millarder). Eventuelt kan det settes opp bommer på de mest trafikkerte stedene der det faktisk er en grunn til å redusere trafikken.

Du kan selv sjekke at 4 kroner er det korrekte tallet ved å endre avgiften fra 3 til 4 kroner i dette regnearket. Da øker inntektene til over 6 milliarder (inkl. statlig tilskudd), som er nok til å dekke alle tiltakene utenom Kvaløyforbindelsen, som bør være selvfinansierende.

Statens Vegvesen: «Ett fortrinn for drivstoffavgift er de lave innkrevingskostnadene for å kreve inn pengene, men i motsetning til bompenger er drivstoffavgift momspliktig og momsen på 25 % av de innkrevde avgiftene vil tilfalle staten.»

Fakta: Prop. 113 S (2011–2012):  «I tråd med gjeldande praksis er det lagt til grunn at meirverdiavgifta blir refundert gjennom løyvingar over statsbudsjettet. Dette er stipulert til om lag 5 mill. kroner per år. Denne praksisen er etablert etter som ordinære bompengar er fritatt frå meirverdiavgift. Inkludert denne refusjonen er det føresett 40 mill. kroner i statlege midlar til Tromsøpakke 3, trinn 1, for perioden 2013-2016.»

Jeg tror det kan være en fordel om Statens Vegvesen i fremtiden hovedsakelig holder seg til fakta i sine utredninger, slik at vi slipper å dobbeltsjekke rapportene derfra.Kommentarer

  1. Interessant. Dette bekrefter en følelse jeg har hatt hele tiden. Hvis man i tillegg til drivstoffavgift setter opp en bomstasjon i lavangsdalen hvor det koster 2-300 kr (men maks en betaling i uka), vil man effektivt demme opp for handelslekkasje.

    SvarSlett
  2. Det vil være naivt å tro på at bomstasjonene fjernes etter 15 år. De skal ikke dekke konkrete prosjekter, og perioden vil nok gang på gang utvides til uendeligheten.

    Hadde heller gitte prosjekter blitt finansiert, som du foreslår, vil det bli vanskelig å videreføre avgift etter at prosjektet er finansiert.

    SvarSlett

Legg inn en kommentar