Innlegg

Statkraftbonusene skyldtes neppe dyktighet

Åtte prosent skatt for de rikeste er usannsynlig

En eksportavgift er en forsikring

En kraftbransje uten troverdighet

Nicolai Tangen og måling av Oljefondet

Oljefondet langt mer aktivt enn antatt

Jo, Oljefondets avkastning er ikke målbart større enn indeks

Tangen har riktig kompetanse på feil maskineri

Tangen fortsatt feil sjef for Oljefondet

Underlig valg av Oljefondsjef

Gode faglige grunner til å kritisere taksten på Nordkapp

Inkompetent FeFo-styre

USAs ser ut til å tape handelskrigen mot Kina