Risikopremien for Oslo Børs 1915-2009

Jeg har fjernet dette innlegget, da det ville kreve endel arbeid å kvalitetssikre beregningene tilstrekkelig. Det er uansett andre som har gjord dette bedre, så dersom du er ute etter anslag på risikopremien i Norge, anbefaler jeg:

Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton: "Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2014"

Kommentarer