Kommentar fra Auke Lont om finansskatt

Auke Lont kommenterer i dagens DN mitt innlegg om Finansskatt. Jeg er i hovedsak enig med Lont i at dersom en ønsker å skattlegge finanssektoren, så finnes det alternativer som har betydelig mindre skadevirkning enn en skatt på finanstransaksjoner.

Kommentarer