Fortsatt dyr fotballopsjon

Førsteamanuensis Helge A.L Nordahl kommer med interessant kritikk av min kronikk om hvordan opsjonen som Vålerenga kjøpte på Herman Stengel kan verdsettes. 
 
Nordahl skriver at sannsynligheten for at Stengel når høyeste verdi bare er 2,5 % i min modell. Sannsynligheter spiller imidlertid ingen rolle for binomisk opsjonsprising. Denne “risikonøytrale” sannsynligheten som Nordahl referer til, er et regneteknisk verktøy som nesten alltid er mindre enn den faktiske for scenarier med stor verdistigning.  

Nordahl helt rett i at en verdi på seks millioner vil øke opsjonsprisen betydelig, og det kan hende mitt forslag på to millioner er for lavt. Retten forsøkte bare å verdsette opsjonsverdien, så vi vet ikke hva den mente om markedsverdien. 

Seks millioner for en femtenåring virker mye for meg. Gunnarsson gikk for én million og fikk 2,4 millioner i lønn av Vålerenga. En pris på seks millioner for en femtenåring vil vel derfor kunne innebære betydelige lønnsutgifter med begrenset spilletid de første sesongene? 

Om Stengel hadde potensial til å bli solgt for 20 eller 30 millioner i 2013 har nesten ingen ting å si. Nordahl har imidlertid et godt poeng i at dersom vi tillater større nedside, så øker verdien. En opsjon innebærer en forsikring mot nedside. Så desto større nedsiden er, desto høyere er opsjonsprisen. 

At to av tre sluttverdier i Nordahls modell er nedside, virker imidlertid litt rart for meg. Med et litt annet oppsett får jeg at opsjonen er verdt 2.1 millioner. I tillegg kommer at opsjonen hadde vært verdiløs om Stengel hadde sagt nei på grunn av bedre lønnstilbud fra annen klubb. 

For å unngå denne type diskusjon, kan retten først be fotballeksperter vurdere verdiutvikling. Så kan opsjonseksperter vurdere opsjonsverdiene gitt verdiutviklingen. Når opsjonsverdien skal beregnes, er det også mulig å bruke langt mer sofistikerte metoder enn den binomiske modellen jeg presenterte i min kronikk. 

Her kan du selv beregne Stengels opsjonsverdi med dine egne forutsetninger.

Kommentarer