Selg Statoil

Professor Øystein Noreng argumenterer i DN onsdag at regjeringen ikke bør selge seg ned i Statoil fordi de vil miste kontroll med selskapet og at hovedkontoret kan bli flyttet.

Med 33 % minoritetsaksjonærer er det ingen politisk kontroll. Selskapet styres ved stemmegivning på generalforsamling. Statoil kan ikke gi særfordeler til staten. Virksomheten skal drives ut fra bedriftsøkonomiske hensyn.

Staten har derfor ikke reel politisk innflytelse. Når overstyrte staten sist ledelsen? Statoil skal drive kommersiell virksomhet, og statens viktigste bidrag er å velge et kompetent styre til å utføre denne jobben.

Det profesjonelle eierskapet har vært lønnsomt for aksjonærene. Mulighetene til politisk styring har imidlertid forsvunnet. Det er ingen kontroll å miste. Noreng har kanskje rett i at “Formålet med selskapet har vært å utvikle norsk sokkel fremfor å tjene penger”, men den tiden er forbi for lenge siden.

I Statoils norske virksomhet finnes det åpenbart mye verdifull kompetanse som ikke kan flyttes. Det er imidlertid liten grunn til våkenetter over at noen få direktører og stabsmedarbeidere kanskje kan få adresse London eller New York. Selskapet vil bli drevet ut fra bedriftsøkonomiske prinsipper uansett.

Forskningen viser at internasjonalt eierskap øker kunnskapsoverførsel og innovasjon, og bidrar til økt verdiskapning. Frykten for utlendinger er forståelig men ubegrunnet. Statoil hadde sett ganske annerledes ut i dag om alle land tenkte på denne måten. Staten tar en enorm risiko ved å eie Statoil. BP-aksjen ble mer enn halvert etter gulfkatastrofen. Selg Statoil og sett pengene i oljefondet.

Kommentarer