Troms Krafts egenkapitalandel kan falle under 10 %

Nordkrafts Fjellkraftfiasko kan få store konsekvenser for Troms Kraft. Med en egenkapital som kan falle under 10 % og store rentekostnader er TK i faresonen.

Nordkraft har funnet ut at Fjellkraftsatsingen ikke er noe verdt. De må sågar kanskje betale for å avvikle virksomheten. I Regnskapet for 2012 er Fjellkraft bokført til 820 millioner. Jeg regner med at dette tallet ikke inkluderer den ekstraordinære nedskrivingen i 2012 på 270 milloner, etter som det bare er små endringer i bokført verdi fra 2011-regnskapet. I så fall må 550 millioner nedskrives i 2013-regnskapet.

I 2012-regnskapet for Troms Kraft, er majoritetens andel, dvs. andelen til morselskapet Troms Kraft AS, bokført til 720 millioner. Dette er altså Tromsø Kommune og Troms Fylkeskommunes verdier i Troms Kraft Konsern.

Troms Kraft Konsern har en eierandel på 33% i Nordkraft, og må derfor ta et tap på 33% av 550 millioner. Det blir 180 millioner. Troms Kraft AS eier 66 % av denne posten, og må dermed ta et tap på 120 millioner.

Etter tap har dermed Troms Kraft AS en egenkapital i konsernet på 600 millioner av en total kapital for majoriteten på 6 500 millioner (i hht 2012-regnskapet, balansen har nok blitt noe redusert i 2013). Dette utgjør 9,4 % av kapitalen i selskapet. Det kan selvsagt hende at TK har tjent litt penger i 2013, men det er neppe mye.

Egenkapitalen for konsernet vil fortsatt være over 20 %, men denne inkluderer Jämtkrafts kapital. Jämtraft eier verdier for om lag én milliard i et gjeldfritt selskap, og har derfor ikke noe som helst ansvar for gjelden i Troms Kraft-systemet. Konsernets totale egenkapital er derfor ikke relevant i dette tilfellet.

For TK vil det nok uansett bli tøft. Fjellkraftfiaskoen betyr at det ikke kommer utbytter fra Nordkraft på mange år. Utbyttene fra SKS ligger på om lag 15 millioner i året til TK Konsern. Morselskapet Troms Kraft AS mottar 10 av disse. Morselskapet har en gjeld på denne investeringen på om lag én milliard, og rentene ligger trolig på i alle fall rundt 5-6 %. Netto koster dermed denne investeringen minst 40-50 millioner hvert år for Troms Krafts eiere. Med et slikt lodd rundt halsen vil det ta veldig mange år før selskapet vil kunne dele ut utbytte.

Troms Kraft kan selvsagt hente inn penger, men selskapet ser ikke veldig attraktivt ut akkurat nå. Å hente inn penger fra private er heller ikke uproblematisk. Svenske Jämtkraft eier fortiden 33 % av to av TKs kraftverk. Dersom private får eierandeler i TK, vil den offentlige eierandelen i disse kraftverkene synke under 66 %. Det er sannsynligvis ulovlig på grunn av konsesjonsloven.

Med dagens selskapsstruktur kan en kapitalutvidelse dermed bare skje mot norske kommuner, fylkeskommuner eller staten. Slik situasjonen er nå er imidlertid Troms Kraft en risikabel investering som offentlige eiere bør tenke nøye gjennom før de går inn i.

Kommentarer