TK

Jeg har i et par innlegg i vår kommentert egenkapitalsituasjonen til TK. Nå viser det seg at TK må nedskrive verdier for 438 millioner. I mars skrev jeg at TK sannsynligvis måtte nedskrive 180 millioner på sin investering i Nordkraft. Fasit viser seg nå å være 256 millioner, så dette er noe verre enn jeg hadde forventet.

Med tap etter skatt på 487,6 millioner  begynner egenkapitalandelen å bli skummelt lav. Troms Kraft AS sin egenkapital i konsernet (majoriteten) er trolig nede i rundt 400 millioner, men regnskapet er ikke lagt ut så nøyaktig tall har jeg ikke. Morselskapets egenkapital er trolig på rundt 600 millioner.

Selskapet har nok redusert balansen noe i 2013. I alle fall tyder gjelden på 3,7 milliarder i 2013-regnskapet på det, men egenkapitalandelen til selskapet blir nok fortsatt veldig lav, antakeligvis på rundt 10 %-14 % avhengig av om en ser på brutto eller netto gjeld.


Kommentarer