Statlig eierskap og klynger

Erik W. Jakobsen og Leo A. Grünfeld fra Menon 17. juni på min kritikk av rapporten deres. Vi er heldigvis enig i at utenlandsk eierskap generelt er bra, men Jakobsen og Grünfeld mener at av og til må Staten trå til. De mener også at staten bør gi incentiver til norsk eierskap.

Joda, det kan sikkert av og til være problematisk med utenlandsk eierskap, men nedleggelsen av Tofte papirfabrikk i fjor er ikke et godt eksempel. Svenskene kjøpte fabrikken i 2000, så Södra Skogsägarna frem står ikke akkurat som Gordon Gekko. Norske Skog har lagt ned både Union og Follum, så dette har lite med utenlandsk eierskap å gjøre.

 Idéen om at klynger bør støttes av staten er omstridt, fordi det er vanskelig å forske på og en klarer ikke å bli enige om hva som skal til for å falsifisere hypotesen. En litteraturgjennomgang i et tidsskrift fra verdensbanken finner lite støtte til aktiv næringspolitikk, og en studie fra Frankrike viser ingen effekt av støtte til klynger, men det finnes selvsagt litteratur som kommer til motsatt konklusjon.

Det er imidlertid ikke veldig omstridt at utenlandsk eierskap er positivt for produktivitet og innovasjon. Å gi incentiver til norsk eierskap eller at staten kjøper opp norsk virksomhet innebærer at en hindrer utenlandsk eierskap. Det betyr at en vitenskapelig omstridt økonomisk politikk prioriteres på bekostning av en politikk som ikke er vitenskapelig omstridt.Gjennomgang/Review: Pack, Howard, and Kamal Saggi. "Is there a case for industrial policy? A critical survey." The World Bank Research Observer 21.2 (2006): 267-297.
http://wbro.oxfordjournals.org/content/21/2/267.short 

Empirisk studie som viser at klyngestøtte ikke virker: Martin, Philippe, Thierry Mayer, and Florian Mayneris. "Public support to clusters: A firm level study of French “Local Productive Systems”." Regional Science and Urban Economics 41.2 (2011): 108-123.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046210000712

Utenlandske investeringer øker produktivitet, lønn eller innovasjon:

Javorcik, Beata Smarzynska. "Does foreign direct investment increase the productivity of domestic firms? In search of spillovers through backward linkages." American economic review (2004): 605-627. http://www.jstor.org/stable/3592945

Djankov, Simeon, and Bernard Hoekman. "Foreign investment and productivity growth in Czech enterprises." The World Bank Economic Review 14.1 (2000): 49-64.
http://wber.oxfordjournals.org/content/14/1/49.short

Conyon, Martin J., et al. "The productivity and wage effects of foreign acquisition in the United Kingdom." The Journal of Industrial Economics 50.1 (2002): 85-102.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-6451.00169/abstract

Griffith, Rachel, Stephen Redding, and Helen Simpson. "Foreign ownership and productivity: new evidence from the service sector and the R&D lab." Oxford Review of Economic Policy 20.3 (2004): 440-456.
http://oxrep.oxfordjournals.org/content/20/3/440.short

Karpaty, Patrik. "Productivity effects of foreign acquisitio ns in Swedish manufacturing: The FDI productivity issue revisited." International Journal of the Economics of Business 14.2 (2007): 241-260. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13571510701344038#.U6FPB7Ffbws

Utenlandske investeringer har liten/negative effekt på lønn: Heyman, Fredrik, Fredrik Sjöholm, and Patrik Gustavsson Tingvall. "Is there really a foreign ownership wage premium? Evidence from matched employer–employee data." Journal of International Economics 73.2 (2007): 355-376.
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022199607000542

Kommentarer