Rettelse om avkastningen til Flytoget

Jonas Gahr Støre kom i DN onsdag i skade for å forveksle bokført egenkapital med markedsverdi, og klarte dermed å få det til at Flytoget har hatt en avkastning på egenkapitalen på 17 %. Dette er mye, og Støre er sikker på at plassering av pengene i Oljefondet vil gi lavere avkastning. 

Det riktige skal selvsagt være at Flytoget hadde et resultat etter skatt på 17 % av bokført egenkapital. Avkastningen kan vi ikke vite, ettersom vi ikke har noen markedsverdi på Flytogets egenkapital. 

17 % er uansett ikke mye sammenlignet med Oljefondet, som hadde en avkastning på 25 % i fjor målt i norske kroner. 

Det er ikke grunn til å forvente annen avkastning enn oljefondets for de som eventuelt kjøper Flytoget. Flytogets aksjer vil prises på akkurat samme måte som selskapene i oljefondets portefølje. 

Kommentarer