Enig med Cappelen


Rett adressat er imidlertid Høyesterett, som skriver: «Forskningssjef Ådne Cappelen ved Statistisk sentralbyrå, som avga forklaring som privatengasjert sakkyndig vitne for Kreutzer i lagmannsretten, ga i sin skriftlige erklæring uttrykk for at en finansiell formue plassert i hovedsak i statsobligasjoner, men med en tredjedel i aksjer på Oslo Børs, "ikke er en veldig risikopreget tilpasning"».

I avsnittet som Høyesterett viser til fremgår det også at realavkastningen i så fall blir fem prosent.

Det er all grunn til å tro at dette har vært avgjørende for Høyesterett, da det ellers er få argumenter for en rente på hele fire prosent. Avgjørelsen fremstår som litt merkelig selv når vi tar med Cappelens anslag. Uten Cappelen forsvinner kontakten mellom rettens og de uavhengige ekspertenes vurdering. Snittanslaget av rettens egne eksperter var 2,4 prosent.

Avsnittet som Høyesterett har bitt seg fast i er etter alt å dømme revet ut av sin sammenheng. Det sentrale var opprinnelig vergemålsparagrafens begrensning i plassering, og notatet må leses ut fra det. Om jeg var Høyesterett ville jeg nok vurdert å kalle inn Cappelen som vitne før jeg balanserte en så viktig avgjørelse på dette avsnittet.

La oss legge til grunn at riktig rente er tre prosent. I så fall vil erstatninger de neste tjue årene (til neste gang Høyesterett fastsetter kapitaliseringsrenten) dekke mindre enn 80 prosent av tilkjent beløp. Avsnittet nederst på side tre i Cappelens notat har nok fått langt større betydning enn forfatteren hadde forestilt seg. 

Kommentarer