Heller ikke IR gir meravkastning

Information Ratio (IR) slik det defineres av Oljefondet viser også at fondet ikke har levert meravkastning.

Dersom meravkastningen utelukkende skyldtes forskjell i markedsrisiko, så kan det vises matematisk at IR-målet vil være identisk med Sharpe Ratio (SR). Beregninger som du kan se her viser imidlertid at IR, slik fondet bruker det, er lavere enn SR. Det betyr at om vi sammenligner IR med et relevant alternativ, så indikerer heller ikke dette målet noen meravkastning.

Snarere tvert imot viser IR, sammenlignet med SR, at fondet har tatt noe ekstra risiko i tillegg til markedsrisikoen, slik at IR blir lavere enn SR.
At IR er identisk med SR når fondet bare tar ekstra markedsrisiko kan vises enkelt på denne måten:

Fondet har en beta på 1,06. Dersom dette bare skyldes markedsrisiko, blir differansen mellom fondets og markedets avkastning 0,06*R, der R er markedsavkastningen. Standardavviket til denne differansen blir 0,06*S der S er markedets standardavvik. Vi får da IR=R/S, som er definisjonen på SR. 

Kommentarer