Statens Pensjonsfond Utkant

Senterpartiet ønsker å hente forvaltningen av Oljefondet hjem. Deler av fondet skal splittes opp og forvaltes i miljøer utenfor Oslo. Frp har noe lignende i sitt program.Ola Borten Moe forklarer at “… Jeg tror man vil klare å få økt avkastning og bygge opp under gode forvaltermiljøer som allerede finnes”.

 Borten Moe har altså stor tro på prosjektet, men det spørs om det alene er tilstrekkelig til å oppnå suksess. Det er veldig lite som ellers tilsier at en oppsplitting av forvaltermiljøet og en streng geografisk begrensning i forvalternes mandat skal kunne bidra til økt avkastning.

Selv uten disse begrensningene har ikke Oljefondet klart å skape meravkastning av betydning. Aksjeavkastningen har, litt avhengig av forutsetningene, kanskje levert meravkastning. Men en rapport fra 2009 og fondets egne tall tyder på at det skyldes høsting av kjente risikopremier, som kan oppnås uten tradisjonell aktiv forvaltning.

Senterpartiets forslag om oppsplitting innebærer derimot mer tradisjonell aktiv forvaltning, som det altså ikke finnes dokumentasjon på at fungerer. Den sannsynlige effekten er at kostnader dupliseres og at avkastningen blir dårligere.

Det virker også umiddelbart veldig lite sannsynlig at en gjeng på et kontor i Trondhjem under noen omstendighet skal kunne utkonkurrere sine kolleger i New York eller London. Nettverk er et viktig nøkkelord for å lykkes i finansverdenen, og det er vel ikke særlig kontroversielt å påstå at analytikere som jobber i verdensmetropolene har en ganske stor fordel der.

Kommentarer