Offentlige eierskap gir høy risiko

Professor Finn R. Rørsund argumenterer i DN 30. mars for offentlig eierskap av kraftselskapene.

Rørsund kan kanskje ha rett i at ikke alle argumenter for privatisering er like gode, men han har glemt det viktigste. Mange kommuner tar en helt unødvendig risiko ved å plassere alle “sparepengene” i samme bedrift. Å flytte investeringene til en spredt aksjeportefølje vil eliminere denne «selskapsspesifikke» risikoen helt, uten at det går utover avkastningen.

Dette er mer enn abstrakte teoretiske betraktninger. Slik risiko har kostet Troms Fylkeskommune og Tromsø kommune 100 millioner i tapt utbytte hvert år. Hadde Troms Kraft vært privatisert for 15 år siden ville kommunene fortsatt hatt tilsvarende inntekt i dag. Selvsagt kan også privateide bedrifter gå dårlig, men da går det ikke utover kommunenes tilbud til innbyggerne.

Lovens forbud mot private majoritetseiere medfører en rabatt slik at kommunene låses inne i usalgbare kraftselskaper. Loven tvinger dermed kommuner til å legge alle pengene i samme kurv. Det hadde for så vidt vært greit dersom det fantes en kjempegod grunn til det, men den er det vanskelig å få øye på. Selv førsteårsstudenter forstår at markedet priser kraftaksjer akkurat som alle andre aksjer, og sikkerhetshensyn kan i ekstremtilfeller tas vare på ved ekspropriasjon..

Det er imidlertid en forutsetning at selve salget skjer på en profesjonell måte slik at markedspris oppnås. Det var ikke alltid tilfelle før forbudet mot salg til private kom.

Kommentarer

Legg inn en kommentar