Moralsk feilspor om Hellas

Kalle Moene mener i sin kronikk lørdagens DN at Tyskland og EU er ansvarlig for gresk gjeldsoppbygging og korrupsjon. Dersom Moenes hypotese er sann, hvordan forklarer vi at ingen andre europeiske land er i samme situasjon som Hellas?

Uansett om Tyskland og EU skulle ha et moralsk ansvar, så er det et feilspor. Den greske tragedien løses ikke ved å vifte med pekefingeren, uansett hvem vi peker mot. Poenget som jeg ikke tror det er uenighet om, er at Hellas trenger reformer og erfaringen viser at landet ikke er i stand til å gjennomføre disse selv. Det er sannsynligvis heller ikke særlig kontroversielt å hevde at gjelden som grekerne er i stand til å betjene uten slike reformer er nær null. Det er også et faktum at det per i dag ikke finnes vilje til å låne Hellas mer penger.

DN har skrevet om studien til Carmen og Trebesch (CT) som viser at gjeldsnedskriving gir best effekt på BNP, men vi må huske på at gjelden allerede er nedskrevet. Hellas tilhører nå det lille mindretallet i CT’s utvalg der sanering ikke hadde positiv effekt. CT’s resultater er dermed ikke lenger relevante for Hellas.

Krisen skyldes at hellas ikke har klart seg etter en betydelig nedskriving og restrukturering av gjeld. Å slette gjeld nå, uten å få noe igjen i form av reformer, vil være uansvarlig. Det viktigste for Hellas nå er en overkommelig gjeldsbetaling. Den nominelle gjelden er av liten betydning. Det er kontantstrømmen som teller.

Kommentarer