Ignorerer risikoen

NBIM ved kommunikasjonssjef Thomas Sevang mener i DN 21.10 at Oljefondet har tjent på Blackrock. Beviset er at Blackrock har gitt 14,9 prosent avkastning, mot indeksens 13,3.

NBIM kan ikke ha lest kronikken min godt. Jeg skrev om risikojustert avkastning. Det har vært omtrent 35 prosent mer risiko i Blackrock-aksjen enn i markedet. Skal vi sammenligne likt med likt må vi multiplisere målmerket vårt, altså indeksen, med 1,35. Det gir et årlig tap på over 3 prosent tilsvarende omtrent like mange milliarder.

Jeg skal ikke legge skjul på at beregningene er heftet med usikkerhet. Kjøpsdatoen er avgjørende. Det er ikke informasjon vi får fra NBIM så 2. januar ble valgt. Med tallene NBIM nå presenterer blir tapet noe mindre. Tapet er uansett bagatellmessig i forhold til hele fondets portefølje, noe jeg også skrev klart og tydelig i kronikken.

Poenget er at med mindre vi ignorerer risikoen, så er avkastningen med godvilje omtrent som markedet. Det er et middelmådig resultat for et stort aksjeveddemål. Mye tyder på at NBIM ikke er særlig glad i risikojustering, men det er en grunn til at dette er standard prosedyre for alle andre fond i verden.

Med middelmådig resultater er det uforståelig at Oljefondet fortsetter å bruke felleskapets midler til å finansiere ekspansjonen til en allerede ubehagelig stor aktør på Wall Street.

Kommentarer