Ny nasjonal finansdatabase!

Ny finansdatabase gjør livet lettere for norske studenter

Frem til nå har miljøene utenfor Norges Handelshøyskole måtte klare seg med dyre og dårlige løsninger på nasjonale finansdata. Mye brukte løsninger slik som Datastream kan koste flere hundre tusen, og da er ikke en gang kursene fra det norske markedet brukbare (Datastream justerer ikke korrekt for utbytter for norske data). Gratis alternativer slik som Yahoo Finance holder svært dårlig kvalitet.

Norske studenter utenfor NHH har derfor til nå måttet kjøpe dyre data og bruke mye tid på å gjøre nødvendige justeringer manuelt i Excel.

Siden de fleste norske studentoppgaver omhandler norske bedrifter, er norsk finansdata ofte helt nødvendig. Den nye databasen TITLON leverer dette til en svært lav kostnad til alle landets undervisningsinstitusjoner som ønsker å være med.

I tillegg til fullt justerte kurser tilbake til 1980, så inneholder databasen tall for indekser, fond, warrants, opsjoner og obligasjoner. Fundamentaldata (regnskapsdata) kommer.

Oslo Børs henviser nå alle studentforespørsler til TITLON. Les mer om databasen her:

http://titlon.uit.no


Kommentarer