Tid for passivt oljefond

Erik Must mener i DN at fondets muligheter for verdiskaping er en viktigere debatt enn at Oljefondet ikke klarer å slå indeksen, justert for risiko.

Must kan ikke har forstått den «akademiske diskusjonen». Dersom Oljefondet ikke klarer å slå den risikojusterte indeksen så skjer det heller ingen verdiskaping, og det er også fasiten. Aksjeforvaltningen alene ser litt bedre ut. Men den lille meravkastning som eventuelt er skapt kom før 2010, da fondet var mye mindre.

I motsetning til hva Must tror, er det vanskeligere, og ikke lettere, å lykkes med aktiv forvaltning for store fond. Forskningen viser det. Når fondet i dag i begrenset målestokk ikke klarer å skape meravkastning, hvorfor skal vi gjøre mer av noe som fondet ikke har lyktes særlig godt med?

Must tror visst også at økt grad av indeksforvaltning gir bobler, men det er det ikke dekning for. Det var ikke brede indeksfond som tapte mest på finanskrisen. Det var bankfond, kredittderivatfond og pengemarkedsfond. Det var heller ikke indeksinvestorene som tapte mest på IT-boblen. Det var IT-investorene.

Oljefondet bør fortsatt drive med litt aktiv forvaltning. Det gir oss viktig informasjon om hva slik forvaltning kan bidra med. Så langt er det ikke mye å snakke om.

Kommentarer