Upresis Statoilkritikk

Statoil har lyst til å se ut som en pengemaskin, eller «cash cow» som det heter på engelsk. Men her hjemme er det bare kritikk å få. Både media og politikere klager over at Statoil deler ut faste utbytter og samtidig kutter stillinger.

For en bedrift som Statoil med høy egenkapital og topprating i obligasjonsmarkedet er det ingen sammenheng mellom utbytte og nedbemanning eller investering. Selskapets inntjening dekket det meste av utbyttet i 2015. Om all inntjening hadde forsvunnet og utbyttet ble lånefinansiert i sin helhet, vil egenkapitalandelen likevel bare synke fra 34,5 prosent til 32 prosent etter dagens markedsverdi. Det er vanskelig å se for seg at det skulle kunne ha noen som helst konsekvenser for drift og investering.

Om for eksempel Statoil lånefinansierer kjøp av hele Lundin til 50 milliarder, så synker egenkapitalandelen med bare 1,7 prosentpoeng.

Det bør derfor være ganske åpenbart for de fleste at Statoils kutt har veldig mye med oljeprisen og lite med utbytte å gjøre.

Kommentarer

Legg inn en kommentar