Broen uten trafikk

Tromsø vil bygge en ny bro parallelt med den gamle, men ekstrabroen skal ikke gi trafikkøkning. Forstå det den som kan.

I Tromsø finner vi Norges dyreste boliger nest etter Oslo ifølge eiendomnorge.no. Kvaløya har stort potensial for boligbygging, men siden det bare er én broforbindelse kan det ikke bygges mer der.

Løsningen til Byrådet i Tromsø er en ny bro parallelt med den gamle, men det forutsettes at trafikken ikke skal øke. Henger du ikke med? Ikke jeg heller.

Opprinnelig skulle den nye forbindelsen til Kvaløya løse problemet og oppheve byggestoppen. Men en statlig støtteordning krever visstnok nullvekst i biltrafikk. Men i så fall kan det vel heller ikke reguleres flere tomter, og det opprinnelige problemet forblir uløst.

Om politikerne virkelig foretrekker en ny bro parallelt med den gamle så bør de selvsagt velge det, men argumentene som har vært fremført for denne løsningen virker merkelige og ulogiske.


En parallell bro vil jo uansett, nullvekst eller ei, ikke gi noen nevne-verdig ekstra-gevinst i form av billige sentrumsnære tomter. En parallell bro gir mer kapasitet (som altså ikke skal utnyttes) men det blir omtrent like langt til mer perifere deler av Kvaløya.

Dette virker lite hensiktsmessig. Uansett hvilken løsning som velges blir det dyrt, så da er det kanskje best å velge et alternativ som samtidig bidrar til lavere boligpriser.

Regjeringen hadde kanskje heller ikke sett for seg at støtteordningen skulle medføre store investeringer i infrastruktur som det ikke er behov for. Dagens begrensede køproblemer kan løses med en rushtidsavgift på den eksisterende forbindelsen. Beredskap? Sett en brannbil på Kvaløya. Det vil koste mye mindre.

Det hele blir enda merkeligere når vi hører at Håkøya-alternativet er noe som kanskje skal realiseres en gang i fremtiden, når behovet er mer prekært. Er det ikke råflott å bygge en bro det egentlig ikke er bruk for, slik at nye milliarder må brukes på en ny forbindelse om noen år?

Nå kan det hende noen innvender at nullmålet skal nås ved at mer av trafikken blir kollektiv, slik at totalt antall reisende tillates å øke. Men dette kan jo like greit oppnås med bompenger på dagens forbindelse. Det er ikke kollektivtrafikken som skaper trafikkproblemene der.

Det kan virke som om lokalpolitikerne i Tromsø har misforstått nullvekstmålet. Hensikten må vel være at det ikke skal bli økning i trafikk per innbygger, ikke at trafikken i hver bydel skal holdes konstant uansett hvor mange som flytter dit?

Saken viser også hvor uhensiktsmessig det er å bekjempe global oppvarming med lokale nullvekstmål. CO2-utslipp og lokal forurensning bekjempes best med henholdsvis bensinavgift og rushtidsavgifter der det trengs. Å bygge en bro som nesten ikke skal brukes er ikke en hensiktsmessig løsning på noen av disse problemene.

Det ser dermed ut til at det eneste gjenværende argumentet er hensynet til myke trafikanter. I så fall blir dette verdens dyreste gang- og sykkelbro.

Selve rapporten som skulle danne grunnlag for beslutningen er mangelfull. Jeg har påpekt og Statens Vegvesen har bekreftet at den oppgitte investeringskostnaden er rundt halvannen milliard for høy for Håkøya-alternativet. I tillegg er ikke den samfunnsøkonomiske gevinsten av rimelige tomter tatt med i det hele tatt, fordi den ikke kan puttes inn i vegvesenets modell.

Tar vi hensyn til dette er det meget mulig at Håkøya-alternativet kommer best ut samfunnsøkonomisk. I så fall er det mest hensiktsmessig for samfunnet å velge dette alternativet, uavhengig av hvilke statlige finansieringsordninger som finnes.

Kommentarer

 1. Ståle P. Fremnesvik19. april 2016 kl. 14:25

  Framtidig transport må skje kollektivt, det viser all erfaring og forskning. Derfor må kollektivtilbudet forbedres radikalt i Tromsø, også til og fra Kvaløybyen. Ideelt sett burde man tatt seg råd til en kollektivtunnel (buss/bane) fra Kvaløysletta til Breivika, som kobles til kollektivsatsinga som er planlagt på Stakkevollveien, med stasjoner bl.a. under knutepunktene flyplassen/handelsparken og UiT/UNN. Ei bru Langnes/Selnes er ikke like bra, men adskillig bedre for kollektivbruken enn en forbindelse via Håkøya, som blir mye lengre reisevei for beboerne i Kvaløyas tettest bebygde område. En utbygging på Kvaløya i det omfanget tidligere byråd og noen støttespillere fabler om (50.000 innbyggere fabler Hilmarsen om) er galimatias. Allerede før man har nådd 10.000 er trafikkapasiteten sprengt inn mot byen, uansett hvilken trase man velger. Det er fortsatt stort utbyggingspotensial på Tromsøya. Bygg der først.

  SvarSlett
 2. Dersom fremtidig transport skal skje kollektivt, hva er da hensikten med en ny forbindelse i det hele tatt?

  SvarSlett
  Svar
  1. Ståle Fremnesvik19. april 2016 kl. 18:55

   Egen kollektivtrase. Kortere vei. Ei bru fra Selnes åpner også for å legge om rutene fra Kvaløya, så vi som bor på Storelva, Strand og Kvaløysletta Sør slipper å humpe gjennom hele Kvaløysletta Nord på vei til Tromsøya.

   Slett
  2. Ok, men egen bro for kollektivtrafikk er nok ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Nullvisjon gir ingen lønnsomme forbindelser ihht SVV. Men jeg skjønner at det kan være fint for dere som bor akkurat der.

   Slett
  3. Ståle Fremnesvik19. april 2016 kl. 22:20

   Jeg tror du glemmer at et bedre og mer brukt kollektivtilbud vil redusere køene. Derfor er det beste for bruken om man tok seg råd til nevnte kollektivtunnel, som vil revolusjonere Kollektiv-Tromsø. Da vil folk fra Kvaløybyen komme seg dobbelt så fort til UiT/UNN, og folk fra Kroken/Lunheim dobbelt så fort til Langnes osv. Ei slik satsing bør gå hånd i hånd med ei byfortetting, bl.a. med storstilt utbygging langs Stakkevollveien. Det bør ikke være vanskelig å forstå at dette gir stikk motsatt effekt av utbygginger i Håkøybotn.

   Slett
  4. Jeg vil tro bompenger vil være en langt rimeligere måte å redusere køene på.

   Slett
  5. Ståle Fremnesvik20. april 2016 kl. 06:55

   Rimeligere, men ikke effektivt nok. I Bergen har kollektivbruken økt med 50 prosent i den delen av byen som har fått bybane. I en annen del av byen økte biltrafikken, sjøl om man fikk en tunnel med bomavgift. Effektivitet er viktigere enn pris for å få folk til å reise mer kollektivt.

   Slett
  6. Effekten på bilismen er bare spørsmål om hvilken pris vi setter. Uansett ikke så stor forskjell. Du sparer maksimalt 3 min til Gjæverbukta med en investering til 1,4 milliarder.

   Slett
 3. Et glimrende innlegg. Du har forstått galskapen.

  SvarSlett
 4. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 5. Tror vi må forholde oss til hva vegvesenet legger til grunn. Broa skal stå lenger enn overivrige politikere sitter. Og svv fant ut at bro/tunnel til håkøya var svært ugunstig. Beredskap, kollektivtrafikk og innkortet gang og sykkelveg er viktig. Spredt boligbygging uheldig. Heller bygging på kvaløysletta enn på Marislett og deromkring. Så der skulle en dritdyr løsning uten gang og sykkelveg kunne forsvares?

  SvarSlett
 6. Vegvesenet har innrømmet feil tall, legger til grunn nullvekst og rapporten er ellers mangelfull (se innlegget). Usikker på hvor mye vi skal vektlegge den. Bebyggelse rundt Håkøya er ikke lenger "spredt" dersom det kommer en forbindelse der. Denne bebyggelsen vil tvert i mot være nærmere byen enn Kvaløysletta. Gangvei finnes det allerede på eksisterende forbindelse. SVV ser ut til å legge til grunn at bebyggelsen forblir omtrent som den er, og da blir jo konklusjonen feil.

  SvarSlett
 7. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
  Svar
  1. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

   Slett
 8. SV har jo sakt det, den nye broen skal jo være for busser, syklende og gående! Å AP sa i dag at bilistene skal betale for det, med bom på gammelbrua og Rush avgift. Pose og sekk der gitt...

  SvarSlett
  Svar
  1. Det vil i så fall ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

   Slett
 9. Veldig enig med deg Espen Signes!, både resonnement og konklusjon. Hadde vært interessant og visst hvilke motiver SVV har for å kjempe så innbitt mot alle alternative innfartsveier til Tromsø enn dagens E8 forbi Kontrollstasjonen på Hungeren

  SvarSlett
  Svar
  1. Kontrollstasjonen skulle nu være verdens enkleste ting å flytte til Ramfjord, i tunellåpningen nesten, slik at den ville fungert mot både veien fra breivikeidet, og at man ikke greier å "snike seg forbi" ved å kjøre den andre veien. Selv om dem som snik ikke kjører denne veien i det hele tatt, dem kjører inn enten ved Olsborg, på Heia eller nede ved Storsteinnes. Så "snik" dem seg via Malangen..

   Slett
 10. Det jeg undrer litt på, det er at det til stadighet vises til SVV som en uhildet og faglig instans.

  Men er det ikke slik, at beregningene gjort av SVV har lagt til grunn rene politiske føringer som i seg selv ikke har samme faglighet?

  Fortetting, det er en politisk visjon, som kan gi gevinster - men der en ikke kan garantere noen gevinst, da det enn så lenge er en ønsketanke som betinger gunstige forhold i privat sektor.

  Å sette opp blokker her og der, det koster penger. Og skal en sette opp 20 boenheter, så må en kanskje minst kjøpe opp 4-6 eneboliger med tomt. Eneboliger som går for 6-7 millioner eller mer. Det er ikke sikkert at utbyggere helt ser seg råd til det, til tross for god pris for leiligheter per kvadratmeter. Det er lengre fra Selnes til Håkøybotn, enn det er til Kvaløysletta Sør eller Slettaelva, men likevel ikke lengre enn at folk allerede i dag står i kø. Når Arctic Center setter igang prosjektet, så er det jo da et spørsmål om ikke dette utløser muligheter for å bygge ut boligfelt i nærheten da infrastruktur uansett kommmer på plass. Alt som skal til er en tynnslitt kommunekasse, og et møte mellom kommunen, Arctic Center og en eiendomsutvikler, så har en fort en enighet om et spleiselag for å redusere kostnadene for alle - og vips, så har eiendomsutviklerne både større friheter, og rimeligere tomtepris enn sammenlignet med villastrøkene på Kvaløysletta.

  Har ingen fasit jeg heller, men jeg har mine tvil rundt den faglige objektiviteten og sikkerheten i beslutningsgrunnlaget.

  SvarSlett

Legg inn en kommentar