Regnskapet, takk!

Kredinor presset i rekordfart gjennom tvangsinndrivelse av restkravet etter Monica S. Andresens bomregning på 18 kroner. Det tok én måned og 22 dager og kostet over fire tusen. I sitt svar til min kronikk henger adminsterende direktør i Kredinor Tor Berntsen seg opp i at det opprinnelige kravet ikke var 22 øre, men 18 kroner . Det er selvsagt riktig, men det spørs om det gjør saken så veldig mye bedre.

Årsaken til at Andresen ikke betalte umiddelbart var inkassogebyrets størrelse. 350 kroner skal Kredinor ha for å sende ut en betalingsoppfordring. Kan Berntsen gi oss en detaljert oversikt over hva dette beløpet skal dekke?

Berntsen må gjerne korrigere, men jeg antar at når Kredinor får et krav fra et bomselskap så skjer det ikke noe manuelt arbeid ved utsendelse av betalingsoppfordring. Det bør i så fall ikke gå med noe mer ressurser enn når sendregning.no sender purringer for deg til kr. 22,40 per stykk. Så hvorfor krever Kredinor 16 ganger mer?

Berntsen skriver at de bare følger lov og forskrift, og der står det riktig nok 350 kroner. Det fremgår imidlertid tydelig av lov og forskrift at satsene er maksimumsbeløp som skal dekke fordringshaverens faktiske kostnader. Det blir spennende å se om Berntsen klarer å sette opp et regnestykke hvor kostnaden ved å sende ut et brev summerer seg til 350 kroner.

Kredinor er ikke det eneste selskapet som krever kostnader helt ute av proporsjoner. Finanstilsynet bør vurdere om praksisen er lovlig. Dette kan muligens også være mat for en ivrig gruppesøksmålsadvokat.

Kommentarer