Uten argumenter?

Det har ikke vært noen respons på mitt innlegg i DN om en såkalt tobinskatt på aksjer, hverken fra tilhengerne i LO eller Attac. Argumentasjonen i innlegget er solid, men jeg hadde likevel ventet noe motbør. En må vel da konkludere med at tilhengerne ikke finner vektige argumenter utover de gamle som jeg har tilbakevist og at det ikke finnes gode grunner for å innføre en slik skatt?

Kommentarer