Innlegg

Feil igjen fra Slyngstad

Risikopremien for Oslo Børs 1915-2009