Innlegg

Høyesterett legaliserer skjulte kostnader

En ubegripelig dom