Innlegg

Fantasiskapning

Beregning av potensiell gevinst ved å kutte ut oljeaksjer fra oljefondet

Dårlige argumenter for å beholde oljeaksjene