Innlegg

Røeggendommen gir bare begrenset effekt

Hvem har ansvar når ingen eier ...