Innlegg

Én fotballmillard ekstra

Et slags forsvar for den bedrøvelige vitenskap