Innlegg

Feilslått kritikk av SSBs makromodeller

Bitcoin is a failure as a currency

Bitcoin er mislykket som valuta