Innlegg

Oljefondet forvaltes feil

Bør oljefondet indeksforvaltes?

Statlig eierskap

Et marked i utakt

Årslønn på 50 millioner – du betaler!