Innlegg

Bitcoindrømmer

Feilslått kritikk av SSBs makromodeller

Bitcoin is a failure as a currency

Bitcoin er mislykket som valuta

Sprik om Bitcoin

Bitcoin svikter informasjonskrav

Bitcoin bør forbys

Ingen fest for festerne

Boligspekulantene er nyttige

Feilinformasjon fra Statens Vegvesen.

Utenfor bompengeboksen

Den snille investoren