Innlegg

Samme avkastning for statlige selskaper og indeks

Fortsatt ikke tap ved statlig nedsalg

Feil om avkastning